GDPR – ochrana osobních údajů

GDPR – ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 s názvem Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, neboli zkráceně GDPR).

Dovolte, abychom Vás touto cestou informovali v souladu s platnými právními předpisy o tom, jak bude naše realitní kancelář – Bc. Peter Šegát, Pod Střelnicí 899, 763 21 Slavičín, provozovna Horní Náměstí 819, 763 21 Slavičín, IČ 016 74 692, DIČ CZ 7709128020 shromažďovat, zpracovávat, používat a chránit Vaše osobní údaje, které nám sdělíte, a o dalších skutečnostech, které se dané oblasti týkají.

Ochraně osobních údajů věnujeme, a vždy jsme věnovali, velkou pozornost. V souladu s platnými právními přepisy chráníme Vaše osobní údaje v maximální možné míře.

Pokud jste našimi klienty, zpracováváme Vaše osobní údaje, které jsou nutné k tomu, aby kupně-prodejní proces proběh v pořádku. Tyto osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Vaše osobní údaje předáváme ke zpracování třetím stranám pouze v nezbytných případech (jako je banka, advokátní kancelář, Váš finanční poradce). K tomuto účelu spolupracujeme jen se spolehlivými partnery. Ti jsou na základě smluvního vztahu vázáni mlčenlivostí a nesmí námi poskytnuté osobní údaje využívat k jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR nebo jiným orgánům činným v trestním řízení nebo kontrolním orgánům státní správy v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

V naší realitní kanceláři dodržujeme také odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna odpovídající úroveň zabezpečení.
Závěrem bychom Vás ještě rádi informovali, že v souvislosti s ochranou osobních údajů máte zejména tyto práva:

• právo na informaci
• právo na přístup k osobním údajům
• právo na opravu
• právo na výmaz a být zapomenut
• právo na omezení zpracování
• právo vznést námitku
• právo na přenesení údajů

V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz nebo připomínku týkající se Vašich osobních údajů zpracovávaných naší realitní kanceláří, prosím obraťte se na nás buď elektronicky na email: info@reality-segat.cz, telefonicky na číslo: 731 195 994 nebo písemně na adrese: Bc. Peter Šegát, Pod Střelnicí 899, 76321 Slavičín (provozovna: ŠEGÁT Rk, Horní Náměstí 819, 763 21 Slavičín).